Producerade lägenheter

1 287

År i branschen

+20

Omsättning

330 MSEK

Om oss på BYGR

Vår unika kompetens

Vi är den lilla byggfirman som tar sig an de stora totalentreprenaderna. Vår unika kompetens är centrerad kring större prefabricerade flerbostadshus.

Tack vare vår långa erfarenhet inom området har vi skapat oss goda förutsättningar för effektiva och transparenta arbetsprocesser, och till råga på det har vi mångåriga samarbeten med väl beprövade underentreprenörer och partners.

Effektivitet & leverans

Vi är leveranssäkra, trygga i vad vi kan och vet vad vi vill åstadkomma med våra byggen. Vi har en effektiv och transparent process, och på grund av vår tighta organisation och väl beprövade arbetsprocesser kan vi leverera ett win-win-upplägg för alla inblandade.

Här är vi som bäst

Vid större projekt +100 lägenheter med kommersiella delar och hög prefabricering kommer vi till vår rätt.

Stort engagemangEffektiva processer Hög leveranssäkerhet

Vårt team

Vi på BYGR har ett stort engagemang och värderar mjuka värden högt. Utmärkande för vår organisation är att vi bygger med våra beställare, och inte åt dem.

Vi är 10 anställda med funktionerna projektledning, platsledning, ekonomi samt administration.

Partnering

Partnering är ett samarbete där beställare och entreprenör bildar en gemensam organisation med samma mål och tydlig taktik som ger många fördelar i form av effektiv resurshantering och flexibla byggprocesser.

Samarbetet bygger på öppen dialog, ärlighet och transparens.

Underentreprenörer

Vi har väl beprövade underentreprenörer och partners tack vare mångåriga samarbeten. Några av dem går att läsa mer om på vår projektsida.

Vi bygger hus & lokala lag

Vi bygger med glädje både hus och lokala lag. Idrott är en positiv faktor både för den enskilde såväl som för ett samhälle. Därför kompletterar vi vår roll som företagare genom att stödja idrottsföreningar/lag och med det en önskan om att i förlängningen medverka till en positiv samhällsutveckling.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi jobbar aktivt med hållbarhet

Arbeta med oss

Vi strävar inte efter att bli ett stort företag med många anställda.  Men har du rätt kompetens, “ett driv i steget” och vill jobba med oss är du varmt välkommen att presentera dig.