Våra projekt på BYGR

Storsatsning i Jämtland

Jämtländska företaget Woolpower AB var i behov av att expandera och valde att samarbeta med oss. Med ökad orderingång och stor efterfrågan projekterades det en ny fabrik på 11 500 m2. Uppdraget innebar spännande utmaningar både för oss och våra projektörer då beställarens krav på tekniska lösningar var stora.

Elisedal

Krokslätt, Göteborg
Totalentreprenad
336 lägenheter
Beställd av Wallenstam
Ritat av Cream Architects
Färdigställt Q2 2021

Kv. 11 Mejeristen

Kallebäck, Göteborg
Totalentreprenad
270 lägenheter
Beställd av Wallenstam
Ritat av Liljewall Arkitekter
Färdigställt Q2 2022

Pågående - Kv. 6 Torget

Kallebäck, Göteborg
Totalentreprenad
298 lägenheter
Beställd av Wallenstam
Inflytt Q2 2025

Pågående - Kv. 7 Kedjan

Kallebäck, Göteborg
Totalentreprenad
189 lägenheter
Beställd av Wallenstam
Ritat av Liljewall Arkitekter
Färdigställt Q2 2023

Woolpower fabrik

Östersund
Totalentreprenad
Beställd av Woolpower AB
Fabrik & butik
Ritat av Cream Architects
Färdigställt Q2 2022

Kv. 10 Hållbarheten

Kallebäck, Göteborg
Totalentreprenad
73 lägenheter + 121 Co-live
Beställd av Wallenstam
Ritat av Liljewall Arkitekter
Färdigställt Q3 2022