Våra projekt på BYGR

Pågående - Kv. 6 Torget

Om projektet

Kvarter 6 Torget har vi hört talas om under flera år. Projektet som skulle bli landmärket på Kallebäcks terrasser. I visionsstadiet fanns inspirationsbilder från New York med sina traditionella och karaktäristiska fönster och murade fasader. Ett spännande projekt vi gärna skulle vilja ha i portföljen.

I dec 2021 skrev vi kontraktet på kvarteret med 298 lägenheter fördelade i storlekarna 1-4 rum och kök. Husen ska också inrymma BMSS-boende och några affärslokaler. Byggnaden uppförs med en svensk prefabricerad stomme i betong. De 4 huskropparna reses en i taget och avslutas med det 22 våningar höga punkthuset vars fasad kommer att muras på plats. På de takpappbeklädda taken monteras solceller. Beställarens krav på miljöcertifiering följs enligt Miljöbyggnad Silver.