Våra projekt på BYGR

Woolpower fabrik

Om projektet

Jämtländska företaget Woolpower AB var i behov av att expandera och valde att samarbeta med oss. Med ökad orderingång och stor efterfrågan projekterades det en ny fabrik på 11500 m2. Uppdraget innebar för både oss och våra projektörer spännande utmaningar då beställarens krav på tekniska lösningar var stora. På taket installerades en av norra Sveriges största solcellsanläggning. Inledningen blev oväntat tuff då vi råkade på svällande alunskiffer där bottenplattan skulle göras. Vi löste det genom att gräva oss flera meter ner i marken och gjuta igen/syretäta skiffret för att förhindra framtida svällning. Plattan göts och stomme med sandwichväggar restes. Under arbetets gång har både fabrik och nya idéer vuxit fram. I en tät dialog med beställaren har vi kunnat tillgodose önskemål och extrabeställningar. Att satsa på textil tillverkning i Sverige är modigt och vi är stolta att få ha bidragit. Till Jämtland tog vi med oss ett flertal av våra välkända underleverantörer för ett smidigt samarbete.

Mer om Woolpower och deras satsning hittar ni på www.woolpower.se